AnleggsGartner

Zentralen

Virksomheten til anleggsgartnere og landskapsarkitekter  1

Virksomheten til anleggsgartnere og landskapsarkitekter

Landskapsarkitekt og anleggsgartnere-yrkets komplekse spekter kan deles inn i to hovedkategorier: hagedesign og hageplanlegging, hagedesign og hagevedlikehold. Hvert område dekker en rekke oppgaver:

Hageplanlegging

Alt arbeid må selvsagt være godt planlagt. Ikke bare må materialet anskaffes og transporteres til området du skal jobbe, arbeidsflater må også måles, defineres og behandles på en arbeidsplass med tungt utstyr.

Dermed hører det til det hverdagslige arbeidet å for eksempel bygge en terrasse basert på planene til en arkitekt. Det er mange spørsmål man må ta stilling til: hva slags materialer og utstyr er nødvendig for dette formålet?

Virksomheten til anleggsgartnere og landskapsarkitekter  2Selvfølgelig oppstår uventede oppgaver! Hvordan skal man etablere en middelhavshage, for eksempel? Erfarne anleggsgartnere må på forhånd kjenne til de spesielle typer dammer nødvendig for å gi råd til klienten på en kompetent og grundig måte. Det samme gjelder den kreative utformingen av en japansk hage: hvilke steiner og planter er egnet for akkurat den hagen du jobber med, slik at den avslappende effekten blir fullt realisert når du er ferdig?

Hagedesign

Hvis de nødvendige forberedelsene og konsultasjonene er ferdige, går man videre til den faktiske gjennomførelsen og utformingen av hageområdene. Dette krever at bed må mudres og fylles med næringsrik jord, plener må legges og plantes, gangveier må lages og trær og hekker plantes.

Ved hjelp av en spade kan grovere aktiviteter utføres: spesifikke områder av hagen blir gravd opp for å lage dammer, vannløp eller eventuelt avløp brukt for stiftelsen av drivhus.

Men en gartner er ikke bare opptatt med hager, parker og idrettsbaner. Man kan også finne dem i travle gater, på fasader over hustak. Her kan bygningene bli innredet med blant annet eføy og villvin!

Selvfølgelig er kreativitet og skaperevne satt stor pris på. En vakker hage er også desto mer attraktiv jo mer profesjonelt den er utført. Installasjon av en praktisk belysning av inngangspartiet, for eksempel, gir beboerne sikkerhet – romantiske lamper, lykter eller fakler gir en innbydende atmosfære på varme sommerkvelder!

Hagevedlikehold

Enten i en stor eller liten skala – selv anlagte hager, parker eller kirkegårder må bli vedlikeholdt ordentlig. I den private sektor begynner omsorgen med klipping av hekker og trær, og fortsetter med at man forbereder hagen for vinteren eller nyplanting til våren etterpå.

Vedlikehold av parker tar opp en stor del av jobben til landskapsgartnere! Arbeidet består blant annet av å klippe plen og plante blomsterbed. Den profesjonelle tar over slik at alle oppgavene til slutt resulterer i en vakker og hyggelig park som fungerer som en utflukt for både beboere og turister!

En spesiell fordypning hos oss er vedlikehold av kirkegårder. Stilig gravdesign med steiner eller planter for ulike årstider er like mye i kompetanseområdet vårt som gravprodusentene.

HagedesignHageplanleggingHagevedlikeholdVirksomheten

admin • 10 abril, 2015


Previous Post

Next Post