AnleggsGartner

Zentralen

hage kostnader 2

Planting av hage: kostnader bør ikke undervurderes

Hvis man skal renovere huset, kommer gjerne hagen etterpå. Mange undervurderer hvor mye arbeid som går inn i å plante en hage. Kostnader på et slikt prosjekt blir sjeldent tatt alvorlig nok. Selvfølgelig kan ingen generell uttalelse gjøres for ditt individuelle prosjekt, men noen ting bør nevnes slik at du får et grovt kostnadsoverslag.

Starte en hage: kostnaden er proporsjonal med kostnaden av huset

Som regel kan hagen ses på som proporsjonal med tanke på sin størrelse i forhold til hjemmet. Herav kan kostnadene utledes ganske realistisk. Mellom 15 % og 20 % av boligprisen bør brukes til hagen. Denne prosenten er basert på en gjennomsnittlig tysk hage med plen, terrasse, oppkjørsel og blomsterbed. Selvsagt kan prisen variere avhengig av hvor mye du vil legge inn i hagen, og hvilke designelementer du vil inkludere. En hagedam eller en fin fasade kan være praktfullt, men vil også medføre ekstra kostnader.

hage kostnader 1Ofte kan prisen på hagedesign baseres direkte på hagens størrelse. Per kvadratmeter hageområde bør det forventes en kostnad på rundt 400-1000 kr. Igjen er det viktig å merke seg at kostnadene kan variere avhengig av kvalitet og intensitet med tanke på planting og bruk av design. Videre kan rabatter og avslag bli tatt i betraktning.

Starte en hage: Kostnadene avhenger av mange faktorer

Det mange ofte glemmer når de skal starte en hage, er skjulte ekstra kostnader. For eksempel hagens tilgjengelighet til anleggsmaskiner eller varigheten av arbeidet har en direkte innvirkning på prisen. I tillegg til at designet ditt kan trenge byggetillatelse, kan hagearbeidet i seg selv skape nye utgifter. På lang sikt må du selvfølgelig også regne med vedlikeholdskostnader og pris for hagepleie. Disse kostnadene kan i mange situasjoner beregnes av en profesjonell som vet hva som må opprettholdes mest.

Vi anbefaler generelt å holde kostnadene så lave som mulig ved å tenke nøye gjennom valg av materialer. Hva slags forskjellige materialer kan brukes, hva er kvalitets- og prisforskjellene og hvilke materialer er best for pengene. Dette kan profesjonelle også hjelpe deg å finne ut av.

kostnaderPlanting av hage

admin • 1 julio, 2015


Previous Post

Next Post