AnleggsGartner

Zentralen

Om oss

Anleggsgartner Zentralen er en moderne Miljø- og landskapsentreprenør som spesialiserer seg på å utarbeide og rehabilitere anlegg i Oslo området.

Som en anleggsgartnerfirma har vi fagkunnskapen og kvalifikasjonene til å utføre og levere produktet til riktig tid, pris og kvalitet. Vi spesialiserer oss på:AnleggsGartner Om oss

  • Rådgivning og veiledning
  • Tegning
  • Grunnarbeid
  •  Belegningsstein
  • Brostein
  • Skifer
  • Granitt
  • Beplanting
  • Fiskedam og andre vannløsninger
  • Sealing av belegningsstein

Vår filosofi som anleggsgartnerfirma har i alle år vært å kunne tilby profesjonelle anleggsgartner tjenester til en rimelig pris.

Vi leverer kvalitet i alle ledd og er opptatt av at kunden også er det.