AnleggsGartner

Zentralen

vepsen

Kjemp vepsen – hvordan få det gjort!

Snikende svarte og gule insekter i hagen betyr for det meste én ting: veps. Da må du handle raskt og ødelegge bolet.

Snikende svarte og gule insekter i hagen betyr for det meste én ting: veps. Da må du handle raskt og ødelegge bolet.

Vepsene lever i jorden der de har bolene sine. Veps må ikke forveksles med visse arter av bier, fordi disse kan finnes under visse omstendigheter i jorda. Inngangene til de to insektarter kan variere, men kubene biene er nemlig mye mindre enn bolene til vepsen. Normalt er vepsebol bebodd i bare ett år.
For å lykkes i kampen mot veps

➤ Trinn 1 – spor reiret:
Veps må ikke forveksles med bier!
Reiret kan faktisk være ganske lett å oppdage basert på inngangshull. Disse er relativt store som en regel. Disse hullene må være plassert svært nære hverandre da insektene samler seg med hverandre. Om natten er vepsene er nemlig alltid i bolene sine. Da er det best å gå videre og ta affære.

➤ Trinn 2 – ta sikkerhetsmessige forholdsregler:
Ønsker du å ta affære nå, bør du vite at dette alltid er forbundet med en viss risiko, fordi du kan bli stukket. Veps reagerer nemlig ekstremt aggressivt når det gjelder å forsvare reiret. Derfor bør du alltid bruke egnet verneutstyr. I tillegg bør alle personer som ikke er involvert, og til og med kjæledyr, være inne i huset.

➤ Trinn 3 – utrydde veps:

➥ Hjemme-utrydningsmidler :
Har du funnet redet, anbefaler vi at du alltid først prøver noen hjemme-utrydningsmidler. Bruken av et plantevernmiddel bør alltid være siste utvei når ingenting annet hjelper. Du kan, for eksempel, la varmt vann renne inn i hullet i bakken. Best er det hvis det er tilsatt litt sukker, for da stikker du samtidig vingene av vepsen . Et alternativ til varmt sukkervann kan være en eddikløsning.
Siden du ikke får fanget opp alle med denne metoden, må du gjenta prosessen flere netter på rad. Til slutt bør du grave i jorda i tillegg, slik at bygningen er fullstendig ødelagt.

➥ Utgassing:
Vepsene kan også gasses, men da trenger du å være sikker på at du er beskyttet nok mot gassen. Ellers er du ansvarlig for egen smerte. De som utfører det best er en birøkter eller eksterminator som er kjent med instrumentet. Ta med deg selv, men aldri sett deg selv i fare!

vepsen

admin • 15 abril, 2016


Previous Post