AnleggsGartner

Zentralen

hansker

Anleggsgartnere og landskapsarkitekter – langt mer enn bare grønne fingre!

Anleggsgartnere og landskapsarkitekter lager vakkert anlagte parkområder, eksotiske planter og hager utformet for å passe individuelle behov – denne yrkesgruppen er ansvarlig for at avslappende, romantiske og spennende timer kan brukes ute i naturen.

Et yrke med tradisjon

Anleggsgartnere og landskapsarkitekter versaillesSiden oldtiden har gartneri blitt høyt prioritert, og dette har ikke tapt seg over tid. Mens det i tidligere tider var dyrking av mat som var den sentrale årsaken til hagedyrking av frukt og grønt, har fokuset flyttet til spesielt park- og hagearbeid i moderne tid.

Det beste eksempelet på dette er overdådige slottshager som vi kan se fra ulike perioder, som for eksempel Vigelandsparken i Oslo. Parker og botaniske hager finnes i mange byer og tettsteder, og det er typisk for oss å invitere familier og naturelskere på utflukter og dagsturer. Å lage dammer med vakkert design, fargerike blomsterbed og fine stier har i århundrer vært utfordrende oppgaver for anleggsgartnere.

Hos oss vil du finne faglig dyktige håndverkere innen hagebruk og landskapsarkitektur. Kontakt oss og sett dine ideer i gang!

Vi opplærer profesjonelle anleggsgartnere og landskapsarkitekter. Er du interessert i opplæring, studier eller masterkurs?

Det omfattende og spesialiserte landskapsarkitekt-yrket kan læres på ulike måter. Enten ved klassisk trening, et bestemt studium eller etterutdanning (master). Men ett punkt samler alle opplæringsveiene: kombinasjonen av praktiske aktiviteter og kunstneriske og kreative elementer, som gir en utfordrende og variert arbeidshverd

Anleggsgartnerelandskapsarkitekteryrke

admin • 2 marzo, 2015


Previous Post

Next Post